Małgorzata Chojnacka

Informacja dotycząca dematerializacji akcji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych ( k.s.h.) wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja”), dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych (art. 3281§ 2 k.s.h). Zmiany są wyrazem dostosowania …

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Read More »

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „ARPIS” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 19 wpisanego pod nr KRS 0000091525, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 Statutu zwołuje na dzień 25 września 2020 r., o godz. 1430, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Read More »