Informacje o spółce

Nazwa spółki:   Wielkopolskie Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ARPIS” S.A.

Adres:                 61-579  Poznań,  ul. Przemysłowa 19

NIP:                 7780021747
Regon:              631504918 

KRS  nr  0000091525

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:   6.400.000,00 zł  w całości opłacony