Siedziba spółki

ul. Przemysłowa 19
61-579  Poznań

Tel.   61 833 78 26;   61  833 78 17
Fax   61 833 31 12
arpis@arpis.poznan.pl

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz.   od  8.00  do  16.00