Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „ARPIS” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 19 wpisanego pod nr KRS 0000091525, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 Statutu zwołuje na dzień 25 września 2020 r., o godz. 1430, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Read More »