Informacja dotycząca dematerializacji akcji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych ( k.s.h.) wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja”), dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych (art. 3281§ 2 k.s.h). Zmiany są wyrazem dostosowania …

Informacja dotycząca dematerializacji akcji Read More »